Verbruiksmonitor

Via onderstaande link kunt u inloggen in onze Verbruiksmonitor. U kunt inzicht krijgen in uw verbruik van Paint en Non-Paint materialen. Het systeem geeft belangrijke managementinformatie over het verbruik van producten, onderverdeeld in hoofdgroepen en subgroepen. Het is mogelijk een koppeling te maken met uw bedrijfssoftware, zodat het verbruik wordt afgezet tegen het aantal spuitgangen en er dus een heel nauwkeurig beeld ontstaat over de prestaties ten opzichte van het branchegemiddelde en de verbruikscijfers in verschillende periodes.

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen? Dan kunnen ook de resultaten van de vestigingen onderling worden vergeleken.

Daar waar tegenvallende resultaten behaald worden, kan Altac Coating Group bijspringen met advies en indien wenselijk hulp van leveranciers en trainers.

Dit systeem maakt het mogelijk producten in het gehele schadeherstelproces met elkaar te vergelijken. Altac Coating Group streeft er dan ook na een pakket producten samen te stellen die garant staan voor uiterste efficiëntie in het proces.

Wilt u toegang tot de Verbruiksmonitor, maar heeft u nog geen inlogcode? Klik dan hier.
Voor de handleiding van de verbruikmonitor klikt u hier.